AFAS Online

Releasebeheer


AFAS Online volgt de release strategie van AFAS Profit. Nieuwe updates van AFAS Profit zullen eerst op een niet in gebruik zijnde Profit installatie worden geïnstalleerd. Na diverse tests zullen klanten gesegmenteerd verstappen naar deze nieuwe update. Daarnaast is het mogelijk om te kunnen testen. Zowel de eigen aanpassingen in de inrichting op de huidige versie van Profit als ook de huidige inrichting op de nieuwe versie van Profit.

Silo structuur

AFAS Online werkt met silo’s: Een silo bij AFAS Online is een verzameling servers met waarop de Profit programmatuur van één bepaalde versie/build/update geïnstalleerd is. In elk datacenter zijn minimaal 2 silo’s. Via de gateway instellingen worden gebruikers naar de juiste silo, namelijk daar waar de data beschikbaar is, gerouteerd. In de regels is er één silo actief en de andere niet actief.

Update beheer AFAS Profit: Indien er een nieuwe update/build/versie beschikbaar is, zal deze op de ‘lege’ silo worden geïnstalleerd. Indien de installatie akkoord bevinden is, zullen één voor één deelnemers met de omgevingen worden overgezet van de oude naar de nieuwe silo. Eerst zullen de klanten die zich hebben opgegeven als ‘Early Adopter’ worden overgezet, daarna alle andere klanten. Op de AFAS klantportal word aangeven op welk moment de overstap gepland is. Deze zal alleen worden uitgevoerd als er geen gebruikers actief zijn in de omgevingen.

Update beheer overige applicatie en besturing systeem: Alle updates (Windows e.d.) worden initieel uitgevoerd op maximaal de helft van de bij AFAS Online geïnstalleerde systemen om correcte werking eerst te testen. Bij correcte werking ervan, worden de overige systemen bijgewerkt.

Klik op de afbeelding voor een vergroting!

Omgevingen

Klanten bij AFAS online zijn zelf verantwoordelijk voor de inrichting en de juiste werking van AFAS Profit. Om deze inrichting eerst te testen alvorens deze in gebruik te nemen, zijn er verschillende mogelijkheden.

Testomgeving

Het is mogelijk om een ‘testomgeving’ te maken binnen Profit op AFAS Online. Een testomgeving is een kopie van een bestaande (productie)omgeving op hetzelfde systeem. Deze omgeving werkt dus met dezelfde versie/build/update, als die van de productie omgeving (omgeving is hier dus bedoeld als database). Indien er wijzigingen in de inrichting van de applicatie gewenst zijn, kan de nieuwe inrichting eerst getest worden in de testomgeving.

Accept systeem

Het is tevens mogelijk om nieuwe versies/builds te accepteren op het AFAS Online Accept systeem, indien deze dienst bij het abonnement wordt afgenomen. Op dit systeem is de nieuwste versie/build/update van AFAS Profit beschikbaar.

Patches

Bij het patchen op AFAS Online maken we onderscheid tussen twee soorten patches.

Installatiepatch

Bij de installatie van dit type patch wordt er een stukje programmatuur vervangen. Voor de Soapconnector, Restconnector , Batch, InSite en Outsite servers (en andere Profit servers die backend taken verwerken) geldt:

  • De server gaat down, maar omdat deze 'gedrained' wordt en er genoeg capaciteit beschikbaar blijft, merk jij als klant hier niets van. Dit proces vindt plaats tussen 19:00 en 07:00 als er een nieuwe patch is.

Voor de Profit XenApp servers geldt (dit zijn de servers waar je op terecht komt na het starten van de tegel):

  • Deze servers herstart AFAS elke nacht tussen 03:00 en 05:00 uur. Patchen wordt, indien nodig, meegenomen in dit proces.

Omgevingspatch

Hierbij wordt een patch uitgevoerd op je omgeving. Dit kan zijn: een SQL script op de database, het vervangen van een dashboard, het vervangen van een analyse of rapport. Het toevoegen van een rapport, mailsjabloon etcetera.

Dit proces blokkeert even de omgeving. Tijdens deze blokkade is het niet mogelijk om in te loggen in InSite, OutSite of Profit. Ook zullen connector calls een melding teruggeven dat er gepatched wordt. In Profit kan je blijven werken als je al ingelogd bent.

De meeste omgevingspatches duren slechts enkele seconden. Dat houdt in dat de omgeving slechts enkele seconden geblokkeerd is. Soms wordt er een patch uitgeleverd die bijvoorbeeld 45 seconden duurt. We kunnen van te voren niet bepalen/inschatten hoe lang een patch op een omgeving duurt. Dit kan alleen achteraf bekeken worden. Dit installatieproces vindt plaats tussen 19:00 en 07:00 uur.

Bekijk ook